Hướng dẫn thiết kế bao bì bằng phần mềm ILLUSTRATOR

Đối với mọi thiết kế bao bì đều cần sử dụng các phần mềm đồ họa. Và đối với các nhà thiết kế đồ họa thì việc sử dụng thành thạo và kết hợp các phần mềm đồ họa khác nhau sẽ giúp tạo nên những sản phẩm thiết kế có hiệu quả tốt nhất. Ngày nay có rất nhiều các phần mềm đồ họa khác nhau như photoshop, illustrator… Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn hướng dẫn thiết k...
Read More