thiết kế bao bì hộp giấy Watersilk

Công ty Giấy Tissue Sông Đuống Mã số Thuế: 2600357502-001 Địa chỉ: 672 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Giới thiệu công ty: Tổng Công ty Giấy Việt Nam được Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động vào ngày 02 – 8 – 1995. Tại thời điểm thành lập, Tổng Công ty Giấy Việt Nam có 18 đơn vị thành viên; trong đó 15 đơn vị thành viên hạch toán độc lập; tổng năng lự...
Read More